دکتر محمد علی بیات شهبازی
وبلاگ رسمی دکتر محمد علی بیات شهبازی
Dr Mohammad Ali Bayat Shahbazi Official Weblog


بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

دیگر نباید اکسیر زیبایی جاودانه را در دخمه های جادویی باستانی جستجو کرد، چون در دوران ما می توان با جادوی علم و تخصص و با اکسیر تجربه و تبحر به این رویای همیشگی بشریت نقش حقیقت بخشیدادامه مطلب