چسب بینی

روش صحیح چسب زدن بینی عمل شده

 عمل بینی

همانطور که می دانیم و همگی بارها در جامعه و بین آشنایان خود دیده ایم پس از عمل بینی اصلی ترین عمل زدن چسب بینی برای مدتی معین است.

این چسب همانند آتل شکستگی عمل می کند، یعنی همانگونه که آتل وظیفه ثابت نگه داشتن محل شکستگی را بر عهده دارد چسب بینی نیز وظیفه فیکس کردن و ثابت نگه داشتن بینی برای جلوگیری از جابجایی غضروف و بازشدن زخم ها و ... را بر عهده دارد.

می توان ادعا کرد که چگونه چسب زدن شما در چگونه شکل گرفتن بینی تان پس از عمل موثرترین عامل است بنابراین حتما می بایستی با دقت و وسواس چسب بینی تان را اتخاب کرده و با حوصله آن را استفاده کنید.

بهترین برندهای چسب برای بینی 3m و Micro por  می باشند

بهترین برند چسب بینی


ادامه مطلب